Esquema Centesimus annus

Esquema Centesimus annus

 

INTRODUCCIÓ: Commemoració i Relectura

I.- PASSAT-PRESENT

I.- TRETS CARACTERÍSTICS DE LA «RERUM NOVARUM»

a) Rn s'encarà amb el conflicte capital-treball del seu temps

b) Rn defensà els drets fonamentals dels treballadors

c) Rn explanà les relacions entre l'estat I els ciutadans més pobres

 

II.- VERS LES «COSES NOVES» D'AVUI

a) Lleó XIII preveié els efectes negatius del socialisme

b) Lleó XIII criticà també el liberalisme

+ El liberalisme econòmic

+ L'error i les conseqüències d'una llibertat apartada de la veritat

 

III.- L'ANY 1989

a) La caiguda del règims opressors

b) Factors i conseqüències de la caiguda

+ Dos factors: laboral i econòmico–social

+ Quatre conseqüències: trobament Església–Moviment Obrer; perill d'un despertament d'odis i rencors, deure d'ajut als països ex–comunistes; revisió del concepte de desenvolupament.

 

II.- PRESENT-ESDEVENIDOR

IV.- PROPIETAT PRIVADA I DESTÍ UNIVERSAL DELS BÉNS

a) El treball modern com a nou tipus de propietat

+ Origen i procés de la propietat

+ Reflexions sobre la darrera etapa de l'esmentat procés: dimensions positiva i negativa.

b) El mercat lliure

+ Enfocament global: impressió (positiva) i criteris de judici (discernir i «etitzar»)

+ Enfocament particular: dos àmbits del mercat lliure

– El tercer món: sindicats, empresa, capitalisme, deute exterior

– Les economies més avançades: els problemes i les amenaces que hi sorgeixen

° sistema ètico-cultural i economia: consumisme i qüestió ecològica

° antropologia teològica i economia: alienació i capitalisme

 

V.- L'ESTAT I LA CULTURA

a) Consideracions generals sobre l'Estat i l'economia

+ L'Estat: Església i: Estat de dret, democràcia, fonamentalisme, ideal democràtic/drets humans

+ L'economia (= el mercat): l'Església i el paper de l'Estat en l'Economia, l'Estat de benestar

b) Tres consideracions sobre la cultura: nacions, cor de l'home, contribució de l'Església a la cultura

 

VI.- L'HOME ÉS EL CAMÍ DE L'ESGLÉSIA (NOU DIMENSIONS DE LA DSE)

a) Dimensions teleològica, instrumental, teològica, cognitivo–aplicativa, testimonial–operativa, interdisciplinària, pràctico–experimental, col·laboradora, recapituladora–projectiva.

Altres